top of page

מדד החדשנות של ישראל

סטטיסטיקות

כחלק מהאג'נדה של המכון להערכת חדשנות לקידום החדשנות בישראל אנו מציגים סטטיסטיקות ותובנות משמעותיות שהתקבלו מניתוח הסקרים ובנצ'מארק לקראת מדד החדשנות השנתי שיפורסם בסוף השנה האזרחית.

המידע מתעדכן פעמיים בחודש ופתוח לקהל הרחב, ובפרט למנהלי ומובילי חדשנות והנהלה בכירה במטרה למצב את עצמם לקראת המדד השנתי ולקידום החדשנות הארגונית באופן מיטבי.

* אין לעשות כל שימוש במידע ללא קבלת אישור בכתב מהמכון.

מפת החדשנות הכוללת

  מפה זו מייצגת את הערכים הממוצעים שהתקבלו בקטגוריות השונות של כלל משתתפי הסקר, נכון לתאריך המצוין 

צילום מסך 2023-05-23 091345.png

ציון החדשנות הכולל

62.9

ציון החדשנות הממוצע של כלל הארגונים המשתתפים במדד החדשנות

סטטיסטיקות

מעל ל-50% 

מהארגונים המשתתפים במדד החדשנות לא מתחזקים מרכז חדשנות או מרחב פיזי לקידום חדשנות

כ-1/3 מהארגונים

מקיימים תהליכי חדשנות חיצונית מול סטרטאפים

3% בלבד

אחוז הארגונים שמאפשר באופן מובהק נטילת סיכונים בפיתוח וקידום חדשנות

אתר 1  (33).png
אתר 1  (18).png
אתר 1  (31).png

מדד החדשנות השנתי

מפורסם אחת לשנה ומיועד לחברות, ארגונים ועסקים בכל ענפי המשק הישראלי.
במדד יוצגו מגמות וטרנדים בעולם החדשנות הישראלי, כמו גם מיפוי של הארגונים והעסקים החדשניים בישראל.

 

המדד בוחן אספקטים בניהול חדשנות ומבוסס סטנדרטים בינלאומיים ובראשם ISO56000 לניהול חדשנות. מסיבה זו, סקר החדשנות מותאם לארגונים בגדלים שונים ובקטגוריות שונות, עם אדפטציות מסוימות.


השתתפות במדד החדשנות השנתי מתבצעת על ידי מילוי סקר החדשנות הארגוני.

שלושת הארגונים המובילים בכל קטגוריה יפורסמו במדד החדשנות, כל השאר לא יופיעו, אך יוכלו לדעת את מיקומם במדרג בפנייה אישית למכון.

השירות ניתן ללא עלות למנהלי ומובילי חדשנות והנהלה בכירה.

להשתתפות במדד ופרטים נוספים

bottom of page