top of page
המכון.png

המכון הישראלי להערכת חדשנות

"אם אתה לא יכול למדוד את זה אתה לא יכול לנהל את זה" 

פיטר דרוקר

על מנת לשרוד בשוק תחרותי ארגונים נאלצים להמציא את עצמם בכל פעם מחדש:

לייצר חדשנות ולנהל אותה באופן מיטבי

השירותים שלנו

Copy of 3המכון הישראלי לחדשנות - לוגו   (400 × 400 px).png

הסמכה לתקנים בינלאומיים

Copy of 3המכון הישראלי לחדשנות - לוגו   (400 × 400 px) (2).png

שיפור והאצת תהליכי חדשנות

Copy of 3המכון הישראלי לחדשנות - לוגו   (400 × 400 px) (1).png

מדידה והערכת חדשנות

תהליכי מדידה והערכת החדשנות הכרחיים לניהול אפקטיבי והובלת הארגון בבטחה לעתיד

מאמרים

bottom of page